Ergoterapija | Renginiai | Literatūra | Nuorodos | Kontaktai
 
      Knygos
      Straipsniai
      Žurnalai
      Pristatymai
 
  Konferencijų pristatymai
  Konferencija „Aktualūs ergoterapijos klausimai: 10 metų patirtis Lietuvoje" (2008 05 29)
BTE Primus aparatas profesinėje reabilitacijoje (Dainius Petravičius)
Ergoterapija esant nudegimams (Dr. Jolita Rapolienė, Magistr. Sima Šedvilaitė)
Asmenų,patyrusių stipinkaulio lūžį, rankos funkcijos ir savarankiškumo korekcija ergoterapijos priemonėmis (Aistė Pranskaitytė)
Ergoterapinės paradigmos formavimas profesinio rengimo eigoje (Ričardas Kerpė)
Ergoterapija teikiant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas žmonėms, turintiems psichikos negalią (Tadas Polionis)
Neįgaliųjų rekreacija ir sportas (Prof. Aleksandras Kriščiūnas)
Sergančiųjų galvos smegenų insultu sensomotorinių reakcijų vertinimas ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu (Gintarė Norkutė, darbo vadovas: dr. Daiva Petruševičienė)
Vaikų sensorinės integracijos sutrikimų vertinimas ir korekcija (Giedrė Kavaliauskienė)
Ignoravimo sindromas: korekcijos problemos ergoterapijoje (Silva Vaicekauskaitė)
Šiuolaikinės ergoterapijos tendencijos: 8-ojo Europos ergoterapijos kongreso kontekste (Dr.Sigitas Mingaila)